Privacybeleid

Wij beheren onze websites volgens de hieronder beschreven principes:

Wij verplichten ons de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en trachten altijd de beginselen van gegevensvermijding en -minimalisering in acht te nemen.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

 

a) De verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

ABC Vermögensverwaltungs GmbH
Huckenham 11
94137 Bayerbach
Tel.: +49 8532 927 80 70
Fax: +49 8532 927 80 720

E-Mail: info@vitalcamping-bayerbach.de

www.vitalcamp-bayerbach.de

 

2. Toelichting van begrippen

Wij hebben onze verklaring inzake gegevensbescherming opgesteld volgens de beginselen van duidelijkheid en transparantie. Mocht er echter onduidelijkheid bestaan over het gebruik van verschillende termen, dan kunnen de bijbehorende definities hier worden bekeken.

 

3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres etc. alleen als daar een wettelijke basis voor is. Volgens de basisverordening inzake gegevensbescherming komen hier met name de volgende regelingen in aanmerking:

 • 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR: De betrokkene heeft zijn of haar toestemming gegeven voor de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • 6 lid 1 zin 1 lit. b GPDR: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR: De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • 6 lid 1 zin 1 lit. d GDPR: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Artikel 6, lid 1, eerste zin e GDPR: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
 • Artikel 6, lid 1, eerste zin f GDPR: de verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Wij willen echter op de respectievelijke punten van deze gegevensbeschermingsverklaring nogmaals wijzen op de wettelijke basis waarop de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt.

 

4. Doorgifte van persoonsgegevens

Bij de doorgifte van persoonsgegevens gaat het ook om een verwerking in de zin van het voorgaande punt 3. Wij willen u hier echter nogmaals apart informeren over het onderwerp doorgifte van persoonsgegevens aan derden. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom zijn wij bijzonder voorzichtig met het doorgeven van uw gegevens aan derden.

Een overdracht aan derden vindt dus alleen plaats als er een wettelijke basis is voor de verwerking. Zo geven wij bijvoorbeeld persoonsgegevens door aan personen of bedrijven die als loonverwerker voor ons werken conform art. 28 GDPR. Een verwerker is eenieder die namens ons persoonsgegevens verwerkt – in het bijzonder in een instructie- en controlerelatie met ons.

In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR sluiten wij met elk van onze contractverwerkers een contract om hen te verplichten zich te houden aan de regels voor gegevensbescherming en zo uw volledige gegevensbescherming te garanderen.

 

5. Bewaartermijn en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden door ons gewist als ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt, de verwerking ervan niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

6. SSL-codering[1]

Deze website maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als exploitant van de website stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden gelezen.

 

7. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die door uw browser automatisch worden aangemaakt en opgeslagen op uw computer wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan in verband met het betreffende gebruikte eindapparaat.

Bij het gebruik van cookies wordt onderscheid gemaakt tussen technisch noodzakelijke cookies en “andere” cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn die welke absoluut noodzakelijk zijn om een dienst van de informatiemaatschappij te kunnen leveren waar u uitdrukkelijk om vraagt.

a) Session-Cookies
Om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken, maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies (bijv. taal- en lettertypekeuze, winkelwagen etc.) Deze sessiecookies vallen onder de categorie technisch noodzakelijke cookies en worden na het verlaten van onze site automatisch gewist. De wettelijke basis voor de cookies vloeit voort uit art. 6 lid 1 p. 1 lit. c) GPDR, een wettelijke toestemming.

b) Verdere cookies
Andere cookies zijn onder andere cookies voor statistische, analyse-, marketing- en retargeting-doeleinden.

Wij gebruiken deze cookies ofwel uit een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f GPDR om onze aanbiedingen te verbeteren en te optimaliseren, ofwel op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a) DSGVO voor u.

Tegen het gebruik van cookies uit legitiem belang, kunt u natuurlijk te allen tijde bezwaar maken tegen het verdere gebruik ervan voor de toekomst.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken.

Wij willen u erop wijzen dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot aan het moment van intrekking.

 

Hiervoor kunt u uw cookie-instellingen op onze website aanpassen, het gebruik van cookies in uw browserinstellingen deactiveren (waardoor ook de functionaliteit van het online aanbod kan worden beperkt) of in individuele gevallen een opt-out instellen voor de betreffende dienst.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden via de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ of in het algemeen http://optout.aboutads.info uitleggen

Wij wijzen op de wettelijke basis waarop deze gegevens worden verwerkt voor de respectieve diensten in het kader van de gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deactiveren onder Cookie-instellingen wijzigen.

8. Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de manier en het doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoeken van de website

Wanneer u onze website oproept, wordt er automatisch informatie naar de server van onze website gestuurd door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Webpagina van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL)
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een vlotte verbinding van de website te verzekeren
 • Garantie voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
 • Foutanalyse
 • voor andere administratieve doeleinden

 

Gegevens die het mogelijk maken om een conclusie te trekken over uw persoon, zoals het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen gewist. Indien wij de gegevens na deze periode opslaan, worden deze gegevens gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om ze aan u toe te wijzen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de GPDR. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon.

 

b) Nieuwsbrief

Inhoud van de nieuwsbrief en registratiegegevens

Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u deze bij ons bestelt en uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GPDR. De inhoud van de nieuwsbrief wordt gedetailleerd beschreven wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te vullen. Indien u verdere vrijwillige gegevens zoals uw naam en/of geslacht verstrekt, zullen deze uitsluitend worden gebruikt om de aan u geadresseerde nieuwsbrief te personaliseren.

Double-Opt-In en logging

Om veiligheidsredenen gebruiken we de zogenaamde Double-Opt-In procedure voor de registratie voor onze nieuwsbrief, zodat niemand zich kan registreren met onbekende e-mailadressen. Daarom ontvangt u na uw registratie een e-mail naar onze nieuwsbrief met het verzoek om uw registratie te bevestigen. Pas na de bevestiging van uw inschrijving wordt deze van kracht.

Bovendien wordt uw inschrijving voor de nieuwsbrief gelogd. De registratie omvat de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging, de door u opgegeven gegevens en uw IP-adres. Als u wijzigingen in uw gegevens aanbrengt, worden deze wijzigingen ook geregistreerd.

Herroeping

Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde herroepen voor de toekomst. Om dit te doen, kunt u op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief klikken of ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@vitalcamping-bayerbach.de

De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.

Gebruik van “Mailingwork”

Wij versturen onze nieuwsbrief met behulp van de nieuwsbriefdienstverlener “mailingwork” van mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan, https://mailingwork.de.

Voor dit doel worden de door u verstrekte gegevens doorgestuurd naar het mailingsysteem en door hen verwerkt. Met deze tool hebben we de mogelijkheid om te evalueren hoe de nieuwsbrief wordt geopend en gebruikt.

Wij hebben een contract afgesloten met mailingwork voor de verwerking van bestellingen. Mailingwork verwerft niet het recht om uw gegevens door te geven.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van mailings vindt u hier: https://mailingwork.de/datenschutz/

Het gebruik van de mailing service provider mailingwerk is gebaseerd op onze legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GPDR. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

 

c) Contactformulier / e-mail contact

Wij voorzien u van een formulier op onze website, zodat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om contact met ons op te nemen. Voor het gebruik van het contactformulier is het opgeven van een naam voor een persoonlijke aan rede en een geldig e-mailadres noodzakelijk om contact met ons op te nemen, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze ook kunnen verwerken.

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, en uw IP-adres in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. b en f GPDR verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren in antwoord op uw aanvraag of om ons rechtmatige belang veilig te stellen, d.w.z. om onze zakelijke activiteiten uit te voeren.

U bent van harte welkom om ons een e-mail te sturen met behulp van het e-mailadres dat op onze website is vermeld. In dit geval zullen wij uw e-mailadres en de door u in de e-mail verstrekte informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) en f), van de GPDR ten behoeve van de verwerking van uw bericht.

De aanvragen en de bijbehorende gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst verwijderd, tenzij ze nodig zijn voor een verdere contractuele relatie.

 

d) Gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van de Google Maps API. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) naar een server van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen.

Google kan de via Maps verkregen informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt echter in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van Google. Toch moeten we erop wijzen dat het technisch gezien heel goed mogelijk is dat Google individuele gebruikers kan identificeren op basis van de ontvangen gegevens.

Wij hebben geen invloed op de vraag of uw persoonlijke gegevens en persoonlijkheidsprofielen door Google voor andere doeleinden worden verwerkt. Als u dit in ieder geval wilt voorkomen, kunt u de Google Maps-service deactiveren en zo de gegevensoverdracht naar Google voorkomen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar JavaScript in uw browser te deactiveren. In dit geval worden er geen gegevens overgedragen, maar kunt u de kaartweergave op onze website niet meer gebruiken.

Het privacybeleid van Google vindt u hier. [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

Het gebruik van Google Maps is een service voor u, zodat u onze locatie exact kunt herkennen en, indien nodig, uw bezoek aan ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GPDR.

 

9. Analyse- en Trackingtools

Wij maken gebruik van de analyse- en trackingtools die hieronder op onze website staan vermeld. Deze dienen om de continue optimalisatie van onze website te verzekeren en deze te ontwerpen volgens uw behoeften.

Wij gebruiken deze hulpmiddelen op basis van de toestemming die u ons heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GPDR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen. De verwerking tot aan de herroeping blijft rechtmatig.

De respectieve doeleinden van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tools.

 

a) Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd).

Google Analytics maakt in dit verband gebruik van cookies (zie artikel 7). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • Naam en versie van de gebruikte browser
 • Besturingssysteem van uw computer
 • Webpagina van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag

worden meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Aangezien wij de IP-anonimisering op onze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

De cookies worden na 2 jaar automatisch verwijderd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld:

Google Analytics deactiveren

 

b) Gebruik van Google reCaptcha

We gebruiken de service reCAPTCHA van het bedrijf Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze webpagina’s in ons contactformulier om onderscheid te kunnen maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. We hebben een legitiem belang bij het beschermen van ons webaanbod tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Wanneer u de reCAPTCHA-service gebruikt, worden zowel uw IP-adres als alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, naar Google doorgestuurd en daar verwerkt.

Er zijn drie varianten van de query:

 • Geen CAPTCHA reCAPTCHA: U hoeft alleen maar te klikken op een selectievakje met de inhoud “Ik ben geen robot”.
 • BeeldreCAPTCHA: U krijgt 9 beeldsecties en moet vergelijkbare elementen selecteren (bijv. alle beelden met straatnaamborden)
 • Text reCAPTCHA: U moet een tekst invoeren, die meestal moeilijk te lezen is en wordt weergegeven als afbeelding(en)

 

Wanneer u reCAPTCHA gebruikt, moet u de gebruiksvoorwaarden van Google accepteren. Daar is een apart veld voor. Door het te activeren gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte erkenning wordt gebruikt voor de digitalisering van oude werken. Wij hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door uw browser in het kader van reCaptcha verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor deze gegevens gelden de afwijkende regels voor gegevensbescherming van Google.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

10. Video-integratie

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van de YouTube-plugin, die wordt beheerd door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Als u de YouTube-plugin tijdens uw bezoek activeert, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Hierdoor kan YouTube uw surfgedrag direct afstemmen op uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw lidmaatschapsaccount voordat u onze website bezoekt.

Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

De wettelijke basis is afgeleid van de toestemming die u heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a GPDR.

 

11. Rechten van de betrokkene

U hebt de volgende rechten:

a) Informatie

In overeenstemming met artikel 15 van de GPDR heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Dit recht op informatie omvat informatie over

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonlijke gegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • de geplande opslagperiode of ten minste de criteria voor het bepalen van de opslagperiode
 • het bestaan van een recht van rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of oppositie
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • de oorsprong van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de details ervan

 

b) Correctie

In overeenstemming met Art. 16 GPDR heeft u het recht om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen onverwijld te corrigeren.

 

c) Verwijderen

In overeenstemming met Art. 17 GPDR heeft u het recht om de onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens van ons te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is om een van de volgende redenen:

 • de persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt
 • betreffende de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • een wettelijke verplichting na te komen op grond van de wetgeving van de Europese Unie of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het officiële gezag
 • dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het GPDR.
 • voor archief-, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 GPDR, voor zover de onder a) genoemde wet het bereiken van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden
 • om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen

 

e) Beperking van de verwerking

In overeenstemming met Art. 18 GPDR kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen om een van de volgende redenen:

 • U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens.
 • De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 lid 1 GPDR.

 

f) Kennisgeving

Indien u heeft verzocht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking overeenkomstig art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 GPDR, zullen wij alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt daarvan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U kunt eisen dat wij u op de hoogte stellen van deze ontvangers.

 

g) Overdracht

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

U heeft ook het recht om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te verzoeken, mits de verwerking is uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures en gebaseerd is op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de GPDR.

 

h) Intrekking

Conform Art. 7 lid 3 GPDR heeft u het recht om de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping. In de toekomst mogen wij de gegevensverwerking die gebaseerd was op uw ingetrokken toestemming niet meer voortzetten.

 

i) Klacht

Op grond van art. 77 GPDR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GPDR.

 

j) Bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 sub f GPDR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van art. 21 GPDR, indien er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat de specifieke situatie wordt aangegeven. Als u gebruik wilt maken van uw recht van herroeping of bezwaar, kunt u volstaan met het sturen van een e-mail naar info@vitalcamping-bayerbach.de.

 

k) Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

i. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons

ii. is toegestaan door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

iii. met uw uitdrukkelijke toestemming

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GPDR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder i) en iii) genoemde gevallen zullen wij passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht om een interventie van een persoon van onze kant te verkrijgen, ons eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 

12. wijziging van het privacybeleid

Indien wij het privacybeleid wijzigen, wordt dit op de website aangegeven.

Laatste update 13-01-2020