Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 01-01-2011

Reservering/Informatie

 

1. Reserveringen

kunnen schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via het internet worden gemaakt. Zij worden als bindend beschouwd wanneer de in de boekingsbevestiging gevraagde aanbetaling op de genoemde rekening is gestort. Telefonische informatie van onze medewerkers is niet bindend en moet daarom schriftelijk worden bevestigd.

2. Annulering

In uw belang dient de verklaring van annulering altijd schriftelijk te worden gedaan. Tot 4 weken voor aankomst wordt het voorschot teruggestort, de verwerkingskosten van 10,00 EUR worden ingehouden. Vanaf 4 weken voor aankomst worden geen betalingen meer teruggestort. Uitgesloten hiervan zijn gevallen van ziekte onder overlegging (toezending) van een medische verklaring.

3. Betaling van het saldo

De betaling van het saldo (in contanten of met EC-kaart) vindt plaats op de dag van aankomst, itijdens de inschrijving, voor de gehele duur van het voorgenomen verblijf.

4. Aankomst

De aankomst op de camping kan vanaf 12.00 uur plaatsvinden. De middagrust in de tijd van 13.00 uur tot 15.00 uur moet echter wel worden gerespecteerd.
In het geval van een aanzienlijke vertraging bij aankomst, is het noodzakelijk om de directie van de camping te informeren. Anders wordt de standplaats slechts tot 18.00 uur de volgende dag vrijgehouden. Indien beschikbaar, wordt den verblijf op een andere standplaats aangeboden, het recht op een standplaats vervalt.

5. Vertrek

De kampeerplaats moet voor 11.00 uur schoon worden achtergelaten. Een later vertrek moet worden geautoriseerd bij de receptie. Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. Hetzelfde geldt in geval van uitzetting wegens overtreding van het campingreglement. Dit geldt echter niet als er een medische verklaring wordt overlegd.

6. Bezoek

Alleen het geregistreerde aantal personen mogen gebruik maken van de camping. Bezoekers mogen de camping pas betreden na aanmelding bij de receptie.

7. Toegangsbeperking

Camping voor jongeren onder de 18 jaar zonder een verantwoordelijke volwassen begeleider is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. De directie van de camping heeft het recht om, in de uitoefening van de rechten van de huisbewoners
weigeren of van de camping verwijderen indien dit noodzakelijk is om het campingreglement te handhaven en in het belang van alle andere campinggasten.

8. Toewijzing van de standplaatsen

9. Campingreglement

Het campingreglement (volgens het mededelingenbord) wordt door elke gast en zijn medereizigers bij aankomst als bindend aanvaard. In geval van grove overtredingen heeft de directie van de camping het recht om het contract zonder opzegtermijn te beëindigen, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. In dit geval heeft de gast geen recht op een evenredige terugbetaling van de kampeergelden.

10. Kampeergelden

De huidige prijslijst volgens het mededelingenbord is geldig. Voor reserveringen is de met de reservering meegezonden prijslijst bindend. De juistheid van de uitgereikte factuur dient door de gast onmiddellijk na overhandiging te worden gecontroleerd.

11. Aansprakelijkheid

Elke gast is verplicht zorgvuldig om te gaan met de inventaris en de staanplaats. Hij is verplicht de schade te vergoeden die door hem, zijn begeleiders of gasten tijdens zijn verblijf wordt veroorzaakt. ABC Vermögensverwaltung GmbH is als exploitant van de camping niet aansprakelijk voor schade aan en in de ingerichte installaties en de geparkeerde voertuigen.

12. Plaats van uitvoering en bevoegdheid

Plaats van uitvoering en bevoegdheid is de plaatselijke rechtbank van Passau

Vital Camping Bayerbach
Bayerbach, 01.01.2011